Mobiel Watis is een applicatie waarmee het actualiseren van gegevens uit Intwis en IRIS Watis gemakkelijk uitgevoerd kan worden. Gegevens worden uit IRIS Watis meegenomen in het veld waarna deze administratief en geometrisch worden geactualiseerd. Hierbij gaat het om kunstwerken, waterlopen, profielen en overige objecten. Bij de meting wordt gebruik gemaakt van een veldcomputer met de mogelijkheid in het veld de administratieve gegevens direct in een digitaal bestand in te voeren. GeoHT heeft al bij een aantal bedrijven opleidingen en ondersteuning gegeven om uw medewerkers goed met Mobiel Watis te laten weten.

Mobiel Watis is een flexibel & gebruiksvriendelijke systeem dat is gemaakt voor en door landmeters. Voorwaarde is wel dat je als landmeter enige kennis van Gis moet hebben.

GeoHT kan u organisatie helpen met het leren werken met Mobiel Watis & MobileMatriX. Ook kunt u GeoHT inhuren om met Mobiel Watis te gaan meten.

Een overzicht van de bedrijven waar GeoHT actief is geweest:

Waterschap Aa & Maas
Waterschap Zuiderzeeland
Waterschap Brabantse Delta
Waterschap Hunze & Aa's
Waterschap Roer & Overmaas
Esri
Tablin Technish Advies Bureau
Van Steenis Geodesie
LBA
Geomij