Hoewel bij de samenstelling en het onderhouden van de inhoud van deze site wordt getracht zorgvuldig met de informatie om te gaan, bestaat de mogelijkheid, dat informatie onvolledig en/of verouderd is. Mocht het blijken dat een en ander aan informatie niet correct is, of pagina’s niet correct werken, dan vragen wij u ons daarover te berichten. U kunt ons met vragen en opmerkingen bereiken onder het emailadres: info@geoht.nl

GeoHT is niet aansprakelijk voor gevolgen en/of schade als gevolg van onjuiste of verouderde informatie, en ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites, waarnaar via deze site is doorgelinkt